Zasady bezpieczeństwa przy pracach spawalniczych

Każda praca fizyczna wymaga przestrzegania szeregu zasad bezpieczeństwa. Przy procesach takich jak spawanie jest to szczególnie istotne, ze względu na bardzo realne zagrożenia zarówno dla samego spawacza, jak i dla jego otoczenia. Poza tym więc, że pracami spawalniczymi zajmować się powinny wyłącznie przeszkolone osoby, o czym jeszcze należy pamiętać?


Sprawny sprzęt

Spawarka musi być bez zarzutu. Niedopuszczalne są najmniejsze uszkodzenia, które mogą odbić się nie tylko na efektach pracy, ale przede wszystkim na zdrowiu spawającego. No i oczywiście sama spawarka to nie wszystko. Potrzebna jest też odzież ochronna oraz pozostałe wyposażenie ochrony osobistej – okulary z filtrami, maski przeciwpyłowe, tarcze spawalnicze.


Zabezpieczenie przed pożarem

Miejsce, w którym odbywają się prace spawalnicze, musi być odpowiednio przygotowane. W odległości 5 metrów od spawarki nie mogą znaleźć się przedmioty łatwopalne, na przykład drewniane albo papierowe. W zasięgu osoby spawającej musi natomiast znaleźć się gaśnica.


Odpowiednia wentylacja

Prace spawalnicze nie mogą odbywać się w pomieszczaniach, których nie wywietrzono prawidłowo po tym, jak używano w nich środków chemicznych. Może bowiem dojść do wybuchu. To po pierwsze. Druga kwestia związana z wentylacją jest taka, że w niewentylowanych pomieszczeniach o niewielkiej kubaturze spawaczowi grozi wdychanie dużej ilości pyłów i gazów, co doprowadzić może  do chorób układu oddechowego.


Zabezpieczenie przed osobami trzecimi

Do osoby pracującej z użyciem spawarki nie mogą zbliżać się inni ludzie, którzy nie są odpowiednio przeszkoleni i zabezpieczeni. Kwestii tej trzeba przypilnować z wyprzedzeniem, ponieważ zajęty swą pracą spawacz może nie być w stanie na czas zauważyć kogoś, kto przypadkowo pojawił się zbyt blisko.


Sprzątanie po pracy

Skończone spawanie nie może oznaczać końca troski o bezpieczeństwo. Stanowisko pracy musi zostać sprzątnięte, ponieważ nieprawidłowo zabezpieczony sprzęt oraz wykorzystywane przy pracy materiały mogą stanowić zagrożenie dla osób postronnych, jak również stać się przyczyną pożaru.