Rodzaje spawania. Przegląd dostępnych metod

Spawanie to jedna z najważniejszych czynności związanych z obróbką metalu. Nic dziwnego, umożliwia ono przecież trwałe łączenie materiałów. Rozróżnia się szereg rodzajów spawania, które opisujemy poniżej.


Spawanie w osłonie gazowej – wariant MIG

Spawanie MIG, czyli „Metal Inert Gas”, to spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych, które nie mają udziału w procesie spawalniczym. Sposób ten wykorzystuje się przy łączeniu metali nieżelaznych.


Spawanie w osłonie gazowej – wariant MAG

MAG to natomiast skrót od „Metal Active Gas”. Zgodnie więc z nazwą, tutaj wykorzystywany jest gaz aktywny chemicznie. Ta metoda sprawdza się przy łączeniu materiałów stalowych.


Spawanie łukową nietopliwą elektrodą – TIG

Kluczową rolę w technice „Tungsten Inert Gas” odgrywa nietopliwa elektroda wolframowa. Podobnie jak w metodzie MIG, mamy tu do czynienia z nieaktywnym gazem osłonowym, chroniącym spoinę i elektrodę. Zaletą spawania TIG jest to, że sprawdzi się przy niemal wszystkich metalach.


Spawanie gazowe – metoda 311

Polega na stapianiu brzegów łączonych materiałów przez nagrzewanie płomieniem powstającym ze spalania gazu palnego (najczęściej acetylenu) w atmosferze dostarczanego tlenu. To także jedna z najbardziej uniwersalnych metod obróbki metali.


Spawanie łukiem plazmowym – PAW

Spawanie techniką „Plasma Arc Welding” jest bardzo podobne do metody TIG i bywa uznawane za jego ulepszoną wersję.


Spawanie wiązką laserową – LBW

Spawanie „Laser Beam Welding” to jeden z najnowocześniejszych sposobów, przy którym wykorzystuje się lasery impulsowe z krystalicznym elementem czynnym i molekularne lasery CO2 o emisji ciągłej. Szczególnie ceni się je w branży motoryzacyjnej.


Spawanie elektrodami otulonymi – MMA

Metoda „Manual Arc Welding” polega na zamocowaniu w uchwycie spawalniczym pręta spoiwa pełniącego rolę elektrody. Umożliwia ona tworzenie bardzo odpornych połączeń pomiędzy różnymi metalami, wymaga jednak dużych umiejętności spawalniczych.