Jakie kwalifikacje trzeba posiadać, aby świadczyć usługi spawania?

Spawanie jest techniką wymagającą posiadania odpowiednich umiejętności i zachowania specjalnych środków ostrożności. Gwarancją spełnienia tych wymagań jest certyfikat, który można otrzymać po ukończeniu szkolenia. Z poniższego artykułu dowiesz się, ile czasu trwa takie szkolenie i jak długo jest ważny certyfikat spawacza. 

 

Spawanie może odbywać się przy użyciu różnych technologii, wszystkie jednak wymagają zastosowania znajomości i przestrzegania przepisów, dyrektyw oraz norm. Według § 27 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych tego rodzaju prace mogą wykonywać jedynie osoby posiadające zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, świadectwo egzaminu spawacza lub książkę spawacza (jeżeli osoba egzaminowana już ją posiada).
Nabyć kwalifikacje spawacza może każda osoba pełnoletnia posiadająca co najmniej podstawowe wykształcenie i orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w roli spawacza. Kurs można odbyć w wielu ośrodkach w Polsce. Wydają one certyfikacje TÜV, UDT lub SIMP. Pierwszy poziom zaawansowania dla jednej grupy materiałowej oznacza ok. 145 godzin (25 godzin teorii i 120 godzin zajęć praktycznych). Po pozytywnym wyniku egzaminu otrzymuje się świadectwo oraz książeczkę spawacza lub wpis do książeczki.

 

Jak długo są ważne uprawnienia spawacza?

Ważność uprawnień spawalniczych jest zależna od materiału. Uprawnienia do spawania stali są ważne 3 lata, a innych metali (na przykład aluminium, niklu, miedzi czy tytanu) – 2 lata. W przypadku utraty ważności lub przerwy w praktyce zawodowej dłuższej niż 6 miesięcy konieczne jest odnowienie uprawnień spawalniczych. Odbywa się to poprzez podejście do egzaminu weryfikacyjnego potwierdzającego umiejętności spawacza.