4 czynniki wpływające na jakość spawania

Spawanie jest metodą łączenia stosowaną powszechnie w wielu gałęziach przemysłu. Na przestrzeni lat technologia rozwijała się, by dzisiaj możliwe było wykonywanie idealnie równych i gładkich, a zarazem trwałych łączeń.

 

Co najbardziej wpływa na jakość spawania?

Przez jakość spawania rozumie się najczęściej wytrzymałość wykonanej spoiny oraz stan techniczny obszaru ją okalającego. Na jakość spawania ma wpływ kilka czynników. Najważniejsze z nich to:

  • metoda spawania – jedną z najpopularniejszych technik spawania jest metoda MIG/MAG. Pozwala ona na powstawanie spoin o wysokiej jakości, a dodatkowo umożliwia spawanie w różnych pozycjach. Za najlepszą technikę uznaje się metodę TIG, jednak wymaga ona dużego doświadczenia spawacza. Przy metodzie MMA najwięcej zależy od umiejętności spawacza, uchodzi ona jednak za najmniej precyzyjną;
  • spawarka – możliwości urządzenia oraz właściwe ustawienie parametrów mają kolosalne znaczenie dla jakości efektów spawania. Szczególnie ważne jest dostosowanie natężenia prądu. Zbyt wysokie może spowodować zalanie jeziorka spawalniczego, a zbyt niskie może być niewystarczające do zrobienia przetopu. Ustawienia muszą być dobrane do materiału oraz jego grubości;
  • materiał – na jakość spawania ma wpływ zarówno gatunek metalu, jak i przygotowanie detali, szczególnie ukosowanie, czyli nadanie odpowiedniego kształtu brzegom spawanych elementów. Niezwykle istotne jest także dobranie metody spawania do rodzaju materiału, na przykład przy miedzi i aluminium najlepiej sprawdza się metoda MIG, a przy stali – MAG;
  • umiejętności spawacza – wszystkie metody spawania wymagają wiedzy i umiejętności. Chociaż za najbardziej wymagającą uchodzi technika TIG, wszystkie pozostałe również wymagają wprawy, zdolności manualnych, a także dużej ostrożności i zastosowania odpowiednich zabezpieczeń.